Účetní služby

Vedení účetnictví

 • vedení pokladní knihy
 • vedení účetního deníku a hlavní knihy
 • zpracování účetních dokladů
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • zpracování DPH včetně záznamní povinnosti (plátci DPH)
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 • sledování saldokontních účtů(pohledávky, závazky)
 • roční účetní uzávěrka
 • Účtujeme v pohodě :-) Ekonomický systém POHODA

Vedení daňové evidence

 • vedení pokladní knihy
 • vedení peněžního deníku
 • vedení evidence majetku
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování DPH, silniční daně
 • roční účetní závěrka
hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Úvoz 230/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
K Pazderně 2034, 256 01 Benešov
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz