Charakteristika firmy

Společnost HP konzult, spol. s r.o. je vedena u rejstříkového soudu v Praze v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 21055. Byla zapsána dnem 9.6.1993, její sídlo je Praha 1 – Malá Strana, Úvoz 230/1, PSČ: 118 00.

Od počátku své existence nabízí služby v oblasti vedení účetnictví včetně mzdové agendy, ekonomického a organizačního poradenství a od roku 1994 i služby daňových poradců.

Dne 29.5.2006 naše společnost získala certifikát pro systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000 číslo 26/06 s platností do 29.5.2009. Certifikačním místem je Bankovní institut vysoká škola, a.s., Ovenecká 9, 170 00 Praha 7.

Firma mimo jiné průběžně spolupracuje s nezávislým auditorem Ing. Věrou Kadochovou, ev.číslo KAČR 1642, JUDr. Petrem Fialou členem AKČR ev. číslo 2718 a se soudním tlumočníkem a překladatelem Mgr. Petrem Říhou.

S cílem poskytnutí záruk za poskytované služby má společnost uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a.s., a to samostatně na účetní práce a samostatně na daňové poradenství. Pro každou tuto činnost je uzavřeno pojištění na částku 5 mil. Kč, dohromady tedy na částku 10 mil. Kč.

 

Fotogalerie

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Úvoz 230/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
K Pazderně 2034, 256 01 Benešov
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz